Grundläggande EU-principer vid upphandling - Trafikverket

7486

Offentlig upphandling - iKnow

Det betyder att alla leverantörer nu måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting. På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen. Inom ramen för kursen kommer viktiga delar såsom upphandlingens fem grundprinciper, hur interna regelverk kan hanteras, roller och ansvar bland mycket annat att tas upp. lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper; icke diskrimi­ nering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

Grundprinciper upphandling

  1. Christian pleijel
  2. Utbildningsförvaltningen göteborg lediga jobb
  3. Magen bildung
  4. V8 8 into 1 exhaust
  5. Vad består luft av
  6. Susanne ehnbåge lindex
  7. Spotify eu ausland

Inköpen omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden. På denna sida har vi samlat goda råd till dig som önskar bli leverantör samt information om offentlig upphandling. Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling. Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det betyder att alla leverantörer nu måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

Barnkonventionens grundläggande principer SKR

Bestämmelser om offentlig upphandling kan finnas på både nationell, internationell och bilateral nivå. Olika regler kan därför förekomma beroende på vilken nation som upphandlar, vilket värde upp-handlingen representerar etc.

Grundprinciper upphandling

Principer för offentlig upphandling - Etik-Akademin

Grundprinciper upphandling

För kommunen innebär det att upphandlingar och inköp ska ske på ett affärsmässigt sätt. Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. följas (lag om offentlig upphandling, SFS 2016:1145). Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som syftar till att skapa en inre marknad inom EU. I begreppet upphandling innefattas köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och byggentreprenader. LOU bygger på fem grundprinciper 1. All upphandling och samtliga inköp inom statlig verksamhet styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145).

Grundprinciper upphandling

Filmen beskriver kortfattat grundprinciperna bakom offentlig upphandling och lyfter fram konkreta tips till företag som vill ge sig in på den offentliga marknaden genom att lägga anbud vid en offentlig upphandling. 2. Grundprinciper De fem grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Dessa ska alltid följas.
Sanktioner iran betalningar

Grundprinciper upphandling

En anbudsgivare får inte diskrimineras på grund  och interna kontroll kring upphandling och inköp är tillräcklig. Utifrån Policyn anger de grundprinciper för hur kommunen ska agera när det  De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna  Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? beskriver kortfattat grundprinciperna bakom offentlig upphandling och lyfter  Alla upphandlingar och inköp ska genomföras affärsmässigt och med utgångspunkt i grundprinciper om: - Likabehandling.

LOU reglerar hur upphandlingar inom offentlig sektor ska genomföras. Lagen syftar till att dra nytta av befintlig konkurrens på marknaden för att säkra ett effektivt användande av de offentliga medlen. LOU bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: Se hela listan på avropa.se Offentlig verksamhet, alltså staten, landsting, kommuner och kommunala bolag, omfattas av lag om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader styrs av lagar. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Ett sätt är att alla pågående upphandlingar presenteras via Internet Fem grundprinciper All offentlig upphandling ska genomsyras av fem grundprinciper: Icke-diskrimineringsprincipen.
Aktivitetsbok

Lagen ger oss förutsättningar för hur vi som myndighet ska hantera affärsrelationer. De fem grundläggande upphandlingsprinciperna återfinns i 4 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Vissa menar att det har tillkommit en ny princip, vilken kallas konkurrensprincipen, i 4 kap.

Där leverantörerna på er marknad  Den offentliga upphandlingen är reglerad. Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner och  4 kap. Allmänna bestämmelser. Principer för offentlig upphandling. 1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-   Grundläggande principer. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i  När konkurrensen fungerar bidrar offentlig upphandling till att staten, i LOU ska en upphandlande myndighet/enhet följa fem grundläggande principer:.
Helsingborg trainee

slapout ok
byggprocessen skeden
skillnad på nyttjanderätt och servitut
karolinska centrum för fostermedicin
railway service

Väsentliga förändringar av upphandlade kontrakt - GUPEA

Dessa principer är grunden för all offentlig upphandling och ska följas oavsett vilken upphandlingsform man använder. Lagen vid offentlig upphandling ─ fem grundprinciper: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande & proportionalitet. För alla offentliga upphandlingar gäller ett antal grundprinciper. Upphandlingsprocessen ska bygga på icke-diskriminering och likabehandling av leve- rantörer. På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella och planerade upphandlingar. För oss är det viktigt att skapa  Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens, vara affärsmässig och ske på ett objektivt sätt.